Komunikatywność, praca w zespole, organizacja i planowanie czy kreatywność

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tryb bezkonkursowy.

42. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej „Wobec własnego czasu” odbył się 25-27 października 2019 r.

24. października 2019 r. odbyło się pierwsze wałeckie spotkanie przedsiębiorców „Business Connection”,

Aż 48 prac konkursowych oznaczało ogromy wybór i trudne decyzje!

Rozkład jazdy autobusów miejskich w dniach 1-2 listopada 2019 r.