Dot. ujęcia z wodociągu Wałcz (ul. Chłodna 12)

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uwaga! Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL.

Dołącz do wolontariuszy szlachetnej paczki!

W tym roku to właśnie w Wałczu odbędą się wojewódzkie obchody Święta Policji, połączone z obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej i otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Punkty poboru: ul. Nowomiejska 35, ul. 1- go Maja, Przedszkole nr 9