"Radość z Życia" na Wolinie.

15 października 2019 roku miało miejsce bardzo ważne dla Wałcza wydarzenie.

Oferta na realizację zadnia publicznego.

Oferta na realizację zadania publicznego.

W dniu 10.10.2019 r. odbyło się I posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności wydawanej przez Polski Związek Głuchych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020