Oferta w trybie art. 19 a

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Aktywny Senior" W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 23.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Życie pełne wigoru" W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 23.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Świąteczne dekoracje". W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 18.11.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty

Oferta

Zmiana organizacji ruchu w dniu 27.11.2022 r. (niedziela) na ulicy Księdza Bolesława Domańskiego oraz ulicy Szczęśliwej.

Konkurs w ramach zadania „Działania edukacyjne w zakresie ochrony przyrody, zdrowego stylu życia oraz gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego”