Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk informuje.

Informacja na temat nieruchomości.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”, 20 stycznia 2023 roku

Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Wałcz.