Projekt „Dostosowanie Placówki Oświatowej do nauki dla dzieci – uchodźców z Ukrainy”  finansowany w ramach umowy dotacji nr 35/D/2022 z 31.05.2022 r.       

Szanowni Państwo,

W związku z dniem Wszystkich Świętych zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w okolicach Cmentarza Komunalnego przy ul. Północnej w Wałczu.

Gmina Miejska Wałcz informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach umowy  o powierzenie grantu nr 391/2022 otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 961.000,00 zł brutto.

 

Przyjaciel to ktoś, z kim dobrze się rozumiemy. To ktoś podobny do nas, a czasem ktoś zupełnie inny. Zazwyczaj jednak przyjaciel to osoba, z którą lubimy spędzać czas, ktoś, komu ufamy i komu możemy powierzyć nasze wszystkie bolączki. Ktoś, kogo chcemy wysłuchać i komu chcemy pomóc, kiedy nas potrzebuje. W miniony weekend wałecka delegacja odwiedziła nasze niemieckie miasto partnerskie Werne przy okazji organizowanego Sim–Jü.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza rozstrzygnięcie