22 listopada 2018 r. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju przeprowadzony został Finał Szkolnej Ligi Strzeleckiej z karabinka pneumatycznego dla szkół średnich, szkół podstawowych, w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej. Puchary i medale dla zwycięskich drużyn oraz indywidualnie w poszczególnych kategoriach szkół ufundował Burmistrz Wałcza i Starosta Powiatu Wałeckiego. Burmistrz Maciej Żebrowski wraz z wice burmistrzem Adamem Biernackim wręczyli zwycięzcom puchary i nagrody.

11 listopada ruszyła VIII edycja „Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”. Akcja jest inicjatywą społeczną ludzi, którzy chcą w ten sposób okazać szacunek i podziękować tym, którzy walczyli za naszą wolność, a często żyją w niedostatku i zapomnieniu.

Komenda Straży Miejskiej w Wałczu  przypomina o obowiązku:


- prowadzenia psów na smyczy,
- sprzątania odchodów i zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta,
- szczepienia psów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3
miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia.
Komenda Straży Miejskiej w Wałczu informuje jednocześnie, że z dniem 15.11.2018 r. uległa zmiana w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Zaostrzono kary przy wykroczeniach dotyczących niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i drażnienia zwierząt.
Zwiększono zarówno kwotę grzywny  (z maksymalnej kwoty 250 zł na maksymalną kwotę 1000 zł) oraz dopuszczono obok kary grzywny i kary nagany również karę ograniczenia wolności.

W przededniu Święta Pracownika Socjalnego przypadającego 21 listopada  z personelem Środowiskowego Domu Samopomocy spotkał się burmistrz miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz wiceburmistrz Adam Biernacki.

Dnia 18 listopada 2018 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się otwarcie wystawy prac Bartłomieja Baranowskiego "Przedsny". Prace zadziwiają, zachwycają formą i dają odbiorcom możliwość własnej interpretacji. Autor nie podpisuje swoich dzieł i nie odpowiada na pytania: co miał na myśli, ale chętnie słucha z czym się widzom kojarzą.