Szanowni Państwo
W ostatnim czasie często pytani byliśmy o przejecie wałeckiego dworca PKP i o plany na jego wykorzystanie. Piękny budynek oraz jego położenie dawały mnóstwo możliwości. Poza funkcją dworca chcieliśmy, aby był atrakcyjny dla odwiedzających nas turystów oraz mieszkańców naszego miasta. Dlatego też w jednej z koncepcji planowaliśmy waśnie tam przenieść Muzeum Ziemi Wałeckiej, które zdecydowanie potrzebuje więcej miejsca do realizacji swojej działalności. W planach były również sale konferencyjne i lokale mieszkalne.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Wałeccy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o stypendia szkolne przyznawane przez Burmistrza Miasta Wałcz.
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz przy Placu Wolności 1 , pokój nr 222 w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r.

Mobilne Punkty Informacji o Funduszach Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Miasta
Wałcz, serdecznie zapraszają na kolejne, bezpłatne indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

informacja miniatura

Informujemy Państwa, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej 4, wydaje nowe skierowania do PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – Podprogram 2018 (POPŻ – Podprogram 2018) . Zgodnie z wytycznymi do Programu 2018 produkty żywnościowe mogą otrzymywać osoby posiadające skierowanie z MOPS Wałcz. Progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota:

Pomoc dla rolinków w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi.

Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc.

Burmistrz Miasta Informuje

W związku z kontrolą jakości wody przeprowadzoną w dniu 06 sierpnia 2018 roku na Kąpielisku nr 1 przy ulicy Chłodnej 12 (MOSiR), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu stwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli. Decyzja PPIS-N.HK-4415-10/2/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r.