ŚWIĘTOWALI WYZWOLENIE WAŁCZA NA SPORTOWO

Z okazji rocznicy wyzwolenia miasta Wałcz 10 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 odbył się halowy turniej piłki nożnej trampkarzy, w którym wzięło udział aż 7 zespołów: Ap 2012 mks Debrzno, Polonia Jastrowie, Iskra Szydłowo, Korona Człopa, Pionier 95 Borne Sulinowo oraz 2 zespoły KS "Orzeł" Wałcz.

Najbliższy dyżur Randego

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 13 LUTEGO 2019 ROKU W GODZINACH 15.00 – 16.00 DYŻUR BĘDZIE PEŁNIŁ RADNY MIASTA WAŁCZ  TADEUSZ GNOJEWSKI (POKÓJ NR 09 – NISKI PARTER W BUDYNKU A)

W dniu 09.02.2019 r. o godz.1000  do 1400 na strzelnicy zarządu rejonowego Ligi Obrony Kraju w Wałczu przeprowadzone zostały  zawody strzeleckie z okazji 74 rocznicy zdobycia Wałcza, o Puchar Burmistrza Wałcza. Zawody rozpoczęły się o godz. 1000, zawodników powitał Prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju Lech Sznaza. Prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy Zbigniew Stusik przedstawił program zawodów, omówił warunki bhp.  O godz. 1400  Zastępca Burmistrza Adam Biernacki  i Prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju Lech Sznaza dokonali wręczenia pucharów, medali dla najlepszych strzelców. W zawodach uczestniczyło 54 zawodników z Wałcza, Szczecinka i Złocieńca.

Trzy lata temu rozpoczęła się reforma edukacji  zakładająca całkowitą likwidację szkół gimnazjalnych lub przekształcanie ich w szkoły podstawowe. Dla Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wałczu ten czas okazał sę bardzo trudnym sprawdzianem. Ze wszystkich szkół w mieście tylko Dwójka była w tak niekonfortowej sytuacji. Po szesnastu latach istnienia jako samodzielne gimnazjum przyszedł czas na „Powrót do przeszłości”. W szkole przebudowano infrastrukturę budynku – jedno ze skrzydeł zostało przeznaczone wyłącznie do użytku maluchów. Przemalowano klasy, zakupiono meble, zabawki, sprzęt mulimedialny, pomoce naukowe– niezbędne do edukacji najmłodszych uczniów. Powstały dwie świetlice przeznaczone dla klas pierwszych,  oraz nowy plac zabaw.

Aż 34 zawodników z młodzieżowych drużyn KS „Orzeł” Wałcz trenowało na terenie obiektów MOSIR i COS OPO BUKOWINA w ramach dochodzeniowego obozu zimowego, który odbywał się w dniach od 28.01.2019 do 01.02.2019 r. Zajęcia odbywały się na terenie hali, basenu i boiska „orlik”, a także w malowniczych okolicach jeziora Raduń.

Z okazji wyzwolenia Wałcz zapraszamy na turniej piłkarski dziewcząt

Burmistrz Miasta Wałcz informuje ,że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  -  Podprogram 2018 (który trwać będzie do 30 czerwca 2019 roku) będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowania do Polskiego Związku Głuchych.

Wystawa  dotyczy  znanego  przedsięwzięcia  z  historii  Ameryki,  ekspedycji Meriwethera Lewisa i Williama Clarka na Zachód Ameryki, która miała miejsce w latach 1804 -1806. Dwaj badacze  wyruszając  w  kierunku  Pacyfiku  nie  znali  swojego  przeznaczenia.  Przed  nimi rozpościerały się tysiące mil doliny Missouri, a tę krainę zamieszkiwały indiańskie plemiona, niektóre znane Amerykanom ze swojej siły i bitności, ale też i takie, które dotąd w ogóle nie miały styczności z białym człowiekiem. Eksploratorzy  wkraczali  więc  na  niezbadany dotychczas teren, nie tylko nie wiedząc kiedy, ale czy w ogóle wrócą do domu. Nie posiadali nawet  map  niektórych obszarów  badanego  lądu,  posiłkując  się  jedynie  informacjami zaczerpniętymi  od  napotykanych  traperów  i  Indian  czy  kierując  się wyłącznie intuicją.

Fundacja Małgorzaty Glinki wraz z UKS Volley Wałcz i klubami zrzeszonymi w Glinka Academy będzie realizowała projekt pod nazwą "Z pasją po zdrowie", który skierowany jest do najmłodszych adeptów piłki siatkowej. W ramach projektu odbywać się będą systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz spartakiady dla najmłodszych. Wartość projektu to blisko 300.000 zł na które składa się dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środki własne Fundacji Małgorzaty Glinki i Gminy Miejskiej Wałcz

W miniony piątek na terenie Centralnego Ośrodka Sportu 'Bukowina” w Wałczu, odbyła się narada roczna, podczas której „szef„ wałeckiej jednostki omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wałeckiego za rok 2018, oraz wyniki osiągnięte przez wałeckich policjantów. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Przed rozpoczęciem odprawy odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu dla dzielnicowych.
W naradzie kierownictwa, podsumowującej wyniki uzyskane przez wałecką jednostkę, uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prokuratorzy, władze lokalne z terenu powiatu wałeckiego, z-ca komendanta Żandarmerii Wojskowej, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu, Przewodniczący NSZZ Policjantów i pracowników Policji, kapelan policyjny, policjantki i policjanci oraz pracownicy służby cywilnej z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

W zeszłym tygodniu, w sali wielofunkcyjnej MOSiR w Wałczu odbyło się po raz 17-sty Podsumowanie Roku Sportowego Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu.  Podsumowanie jest okazją do nagrodzenia najaktywniejszych zawodniczek i najaktywniejszych zawodników klubu w danym roku. Aby zwyciężyć w klasyfikacji trzeba przez cały rok gromadzić punkty za udział w zajęciach treningowych, pokazach, szkoleniach, zawodach, egzaminach, obozach, itp. Tegoroczna klasyfikacja była pod każdym względem rekordowa bowiem punkty można było zdobywać podczas 30 różnych aktywności klubowych.

Na podstawie  § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami nr 13878/19/SCZ oraz 13881/19/SCZ z dnia 23.01.2019 r. z badania próbek wody pobranej w dniu 10.01.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, Punkt Poboru Próbki Wody: Wałcz, Szkoła Podstawowa nr 4 przy Al. Tysiąclecia 19 oraz Wałcz, budynek SUW przy ul. Zbożowej 5
stwierdza

Szanowni Państwo!
Urząd Miasta Wałcz we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu sportu: podniesienie poziomu wyszkolenia drużyny seniorów w zakresie piłki nożnej na poziomie nie niższym niż koszalińska klasa okręgowa. Termin składania wniosków 11.02.2019
Przejdź do ogłoszenia

Informacja o kandydatach do komisji konkursowych opiniujących w otwartych konkursach ofert organizowanych w roku 2019 wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie opiniowania ofert z organizacji pozarządowych.

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało uprawnienia Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.
PWSZ w Wałczu dysponuje trzema perspektywicznymi specjalnościami: