W minioną niedzielę (2 grudnia) w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbyło się spotkanie promujące nowe, muzealne wydawnictwo „Jesteśmy im winni pamięć… spisana historia cmentarza wojennego w Wałczu”, którego autorem jest Marian Wiatr.

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową oraz rozbudza twórcze zdolności.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na konferencję promująco-upowszechniającą międzysektorowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami pn. „Region wyrównanych szans”. Konferencja ma na celu prezentację i upowszechnianie rozwiązań wspierających samodzielność i niezależność osób z niepełnosprawnościami.

Jubileusz 100 lat życia to niecodzienna i doniosła uroczystość. W dniu 2 grudnia 2018r.  setne urodziny obchodziła mieszkanka naszej miejscowości Pani Regina Falak-Borek.

W sobotę 01.12.2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance odbył się X Mikołajkowy Turniej Kata z udziałem 200 zawodniczek i zawodników z 9 klubów członkowskich związku sportowego World Shotokan Institute - Poland. Do rywalizacji przystąpili reprezentanci Więcborka, Debrzna, Szwecji, Wałcza, Piły, Człopy, Wielenia, Czarnkowa i Trzcianki. Organizatorem turnieju był Zarząd Trzcianeckiego Klubu Karate oraz rodzice dzieci ćwiczących w tym klubie.

Kamienica przy ul. Okulickiego 22 w Wałczu po kompleksowym remoncie będzie nowym miejscem do aktywizacji społeczno-zawodowej. Poprawa warunków i stworzenie nowoczesnych przestrzeni będzie możliwe dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Podpisy na umowach gwarantujących unijne dofinansowanie złożyli w piątek, 16 listopada 2018 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz dyrektor Caritasu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Tomasz Roda