Debata, rozprawa sądowa, lekcja WOS-u w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu

Europejska szkoła

Wałecka Szkoła Podstawowa nr 2 od 2005 roku nosi imię ojca Europy - Roberta Schumana. Mottem życiowym patrona było hasło Integracja to nasze wspólne poszukiwanie. Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaproponowały szkole udział w projekcie Europejczyk odczuje, co Parlament zdecyduje.

W dniach od 1 do 16 kwietnia 2019 r., na terenie miasta Wałcz, odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa osób zamieszkujących na terenie powiatu wałeckiego. Dla mieszkańców miasta Wałcz wyznaczony został termin w dniach:

  • od 1 do 5 kwietnia - dla mężczyzn,
  • 15 kwietnia – dla kobiet.

            Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona, podobnie jak w poprzednich latach, w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód przy ul. Mazowieckiej 2.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działalnie to ma na celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami lub kontrahentami.

Za nami pierwsze „Śniadanie Biznesowe” podczas którego Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski spotkał się z właścicielami i przedstawicielami wałeckich przedsiębiorstw. Głównym tematem spotkania było utworzenie „Rady Przedsiębiorczości” jako organu doradczego burmistrza oraz rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Podstrefy Wałcz” przy ul. Południowej i Strefowej.

Mieszkańcy Wałcza !

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 23 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 pkt 2), ust. 4 pkt 1), ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedłożył  ocenę obszarową jakości wody z wodociągu publicznego w Wałczu za 2018 r. Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiły podejmowane w 2018 roku działania w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) oraz prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu.

Od 1 stycznia 2019 rozpoczęła się realizacja projektów rewitalizacyjnych: pn. „Społeczna Rewitalizacja”, “Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw” oraz “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, w ramach, których planowane jest wsparcie skierowane dla 71 gmin w województwie zachodniopomorskim.