Obchody 75. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i ustanowienia polskiej administracji na Pomorzu Zachodnim

Data 12 lutego od 75 lat utrwala mieszkańcom Wałcza zakończenie działań wojennych i wyzwolenie naszego miasta. Jak co roku główne uroczystości odbyły się na Cmentarzu Wojennym.


Tuż po godz. 11.00 w sali klubowej w Wałeckim Centrum Kultury zebrali się kombatanci z Wałcza i Szczecina, młodzież z Klas Mundurowych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu oraz mieszkańcy Wałcza. Razem blisko 70 osób. Spotkanie rozpoczęto kroniką filmową wraz z reportażem o przełamaniu Wału Pomorskiego. Jednym z punktów programu był kolaż wspomnień przedstawiony przez młodzież z PCKZiU – odczytano wspomnienia żołnierzy z I i IV Dywizji Piechoty. Wspomnieniom towarzyszyła prezentacja zdjęć z okresu II wojny światowej oraz wystawa upamiętniająca działania żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Wszystkich gości przybyłych na spotkanie przywitał burmistrz Maciej Żebrowski.


O godz. 13.00 delegacje Kombatantów, Sybiraków, wojska, policji, młodzieży, zakładów pracy, szkół i licznie przybyli mieszkańcy spotkali się na Cmentarzu Wojennym. O wydarzeniach sprzed 75 lat mówili M. Żebrowski – burmistrz, Henryk Krudos – p.o. prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu  Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Szczecinie oraz  –  w imieniu Wojewody Tomasza Hinca –  dr Artur Staszczyk, który odczytał list od wicewojewody.  Nie mogło zabraknąć apelu poległych oraz salwy honorowej. Złożenie wieńców i kwiatów zakończyło uroczystości rocznicowe na Cmentarzu Wojennym.


W godz. 14.00-18.00, nowo powstałe  przy Urzędzie Miasta Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945, zajmujące się tworzeniem nowej marki terytorialnej dla regionu - Wał Pomorski 1945, we współpracy z Muzeum Wału Pomorskiego otworzyły dla zwiedzających schron znajdujący się w gmachu budynku ratusza. Zainteresowani mogli nie tylko obejrzeć, jak wyglądało w czasach II wojny światowej i PRL miejsce, które przystosowane zostało do ochrony najważniejszych osobistości miasta ale również mundury, broń i inne eksponaty z czasów wojny. Oprowadzali pasjonaci historii i militariów - Wojciech Olek i Daniel Iwański. Frekwencja dopisała, wydarzenie miało charakter wyjątkowy, ponieważ drzwi schronu dla zwiedzających otwarte były po raz pierwszy.


15 lutego 2020 r. w godz. 10.00-14.00 odbędą się także zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Wałcza z okazji 75. rocznicy wyzwolenia miasta Wałcz, miejsce  –  strzelnica Ligi Obrony Kraju, organizatorem jest  Zarząd Rejonowy KŻR "Grot" LOK Wałcz.


Źródło: tekst /zdjęcia: Wydział Rozwoju i Promocji Miasta