Wspaniałe wieści – 262 360,00 zł dofinansowania dla wałczan!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu wraz z Gminą Miejską Wałcz pozyskał środki z Narodowego Programu Zdrowia na wdrożenie zadania pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”.

Cele szczegółowe realizacji zadania:
1.    poprawa stanu wiedzy na temat otyłości oraz działalność profilaktyczna, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości,
2.    wzrost świadomości na temat korzyści związanych ze zmniejszeniem masy ciała,
3.    wzmocnienie motywacji osób otyłych oraz ich bliskich w działania na rzecz poprawy ich samopoczucia i zdrowia,
4.    zmiana niewłaściwych nawyków żywieniowych poprzez wdrożenie zasad prawidłowego żywienia do swojej diety,
5.    zwiększenie zainteresowania własnym stanem zdrowia i pobudzenie świadomości wpływu na stan własnego zdrowia,
6.    wymiana informacji dotyczących pokonywania barier i trudności, z którymi spotykają się osoby otyłe.
 
Grupy docelowe:
Projekt kierowany jest głównie do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 6 do 16 lat oraz dla dorosłych i seniorów 65+. Poprzez szereg różnorodnych zajęć będziemy zachęcać Państwa do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji, do korzystania z oferty lokalnych klubów sportowych, siłowni, pływalni, MOSIR-u i instytucji, działających w sferze aktywnego spędzania czasu.


Kryteria rekrutacji
Uczestnik musi spełniać warunki:
- być osobą otyłą (BMI > 30 kg/m2)
- być mieszkańcem gminy Wałcz
- spełniać kryteria wiekowe danej grupy
- wyrazić chęć uczestnictwa w programie

Informacje o Programie pojawią się w lokalnej prasie, na stronie www.walcz.pl, podczas spotkań i zebrań przedszkolnych/szkolnych, na plakatach, banerach, w mediach społecznościowych.

Ilość uczestników
Program przewiduje uczestnictwo 90 osób, w tym:
- dzieci – 20 os.
- młodzież – 10 os.
- dorośli – 30 os.
- seniorzy – 30 os.

Start programu planowany jest na koniec zimy/ początek wiosny 2020 r.

Informacja o rozpoczęciu zapisów będzie opublikowana na w osobnej informacji - na www.walcz.pl i profilach społecznościowych Miasto Wałcz oraz Mosir Wałcz

Źródło informacji: Aleksandra Szczepanek, dyrektor MOSiR w Wałczu