Wypłaty stypendium szkolnego za okres IX – XII 2019 r. nastąpią w terminach:

Wypłata w kasie Urzędu Miasta:

Nazwiska od A-K 17.12.2019 r. od godz. 1130-1430

Nazwiska od L-Z  18.12.2019 r. od godz. 1100-1430

 

Wypłata na rachunek bankowy nastąpi do 18 grudnia 2019 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji, budynek B Urzędu Miasta, p. 223, tel. 67 258 44 71 w. 68

Źródło: Julita Kłos, Wydział Edukacji UM