„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,

lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”

Antoine de Saint-Exupéry

Dnia 6 grudnia  br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pełen wspomnień i wzruszeń, obchodzili Państwo Jadwiga i Józef Domińczakowie, Hanna i Janusz Białoszowie, Irena i Henryk Bidulkowie.

Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań, wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Wieloletnim wspólnym życiem, wzajemnym poszanowaniem Szanowni Jubilaci dają świadectwo, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, który przekazał dostojnym Jubilatom słowa ogromnego uznania i podziękowania za godne, długie pożycie małżeńskie, będące  najlepszym  przykładem dla młodych ludzi.

Uroczystości towarzyszyła podniosła i świąteczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ utalentowanych uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu pod kierunkiem Bożeny Ledeman-Berdysiak.

Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat".

Uroczystość przygotowała i poprowadziła Kierownik USC Ewa Spychalska.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci, wnuków.

Źródło informacji: E. Spychalska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego