(Szkoła Podstawowa nr 4, al. Tysiąclecia 19, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Robotnicza 23)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 487279/19/SCZ z dnia 26.12.2019 r. oraz nr 487281/19/SCZ z dnia 26.10.2019 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 10.10.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, punkt poboru próbki wody: Wałcz, al. Tysiąclecia 19, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Wałcz, ul. Robotnicza 23, Szkoła Podstawowa nr 1. stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Wałcz.

Źródło informacji: Michał Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska