Przypominamy, iż najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019 roku

należy rozliczyć się z przyznanych na rok szkolny 2019/2020 stypendiów szkolnych.

Rachunki i faktury należy dostarczyć do pokoju nr 223, II piętro budynek B Urzędu Miasta Wałcz.

Źródło informacji: Julita Kłos, Wydział Edukacji