„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się”.

 W dniu 18 października 2019 r. sala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji gościła  pracowników i nauczycieli szkół i przedszkoli w związku z ich świętem. 

Prowadzący, Maciej Łukasiewicz Dyrektor WCK w Wałczu i Alicja Klejdysz Naczelnik Wydziału Edukacji gorąco powitali zaproszonych gości, a wśród nich posła na Sejm RP Pana Pawła Suskiego, samorządowców, duchowieństwo, służby mundurowe, przedstawicieli szkolnictwa, związków zawodowych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji oraz emerytowanych pracowników i nauczycieli wałeckiej oświaty.

            Za profesjonalizm, troskę o dydaktykę i sprawne zarządzanie kierowanymi przez siebie placówkami…,

 te słowa padły dla osób, które Burmistrz Miasta Wałcz Pan Maciej Żebrowski uhonorował Nagrodą Burmistrza:

- ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu: Joannę Rup-Bartosik, Joannę Masłowską i Lilę Morchat,

- ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu: Andrzeja Łojewskiego, Iwonę Wojtecką-Owczarek, Agatę Koteras,

- ze Szkoły Podstawowej nr 4  im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu: Iwonę Urbanowicz, Karolinę Brzeczko, Iwonę Buciak, Dorotę Ługowską i Dorotę Watorowską,

- ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu: Ewę Bronowicką, Małgorzatę Jaźwicką, Urszulę Kraczkowską, i Annę Łukaszewicz ,

- z Przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi: Annę Lasecką,

- z Przedszkola nr 6 „Stokrotka”:  Annę Honczaruk,

- z Przedszkola nr 8 „Promyk”: Halinę Kurmańską,

- z Przedszkola nr 9 „Bajka”: Irenę Kaniecką.

Miejski Dzień Edukacji Narodowej był okazją do uhonorowania osób, które zostały nagrodzone Medalem Komisji Narodowej:

  1. Józefa Jasielska Wegner  
  2. Olesia Kurzak
  3. Elżbieta Adamowska

 

Podczas uroczystości odbyło się również ślubowanie w związku z uzyskaniem tytułu Nauczyciela Mianowanego, które złożyła nauczycielka szkoły Podstawowej nr 5 Pani Karina Zaremba.

Władze miasta złożyły tez gratulacje nauczycielom, którzy uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego:

  1. Agnieszka Stępień - SP 1
  2. Karolina Andrzejak - SP 1
  3. Łukasz Cygan - SP 4
  4. Maria Michalska - SP 5

 

Za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej Pani Małgorzata Piesiak – pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu została uhonorowana przez władze Związku Nauczycielstwa Polskiego Złotą Odznaką  ZNP.

Uroczystość została uświetniona występem Pani Aleksandry Olejnik przy akompaniamencie Pana Marka Giłki.

Tekst i foto: Julita Kłos, Inspektor ds Oświaty