Oferta na realizację zadnia publicznego.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 poz.239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 15.10.2019r. do dnia 21.10.2019r.

Oferta dostępna jest pod tym linkiem.