15. września 2019 r. będzie pamiętną datą na stronach historii Wałcza. W tym dniu podpisana została umowa o współpracy naszego miasta z Chocimiem, dobrze nam wszystkim znanym miastem na Ukrainie.Pomysłodawcą nawiązania kontaktu był Marek Syrnyk, przewodniczący rady Fundacji Prosvita, i to dzięki niemu w czerwcu br. burmistrz Chocimia – Mykola Holovlov przyjechał do Wałcza, by poznać Macieja Żebrowskiego, nasze miasto i podpisać deklarację współpracy w imię kształtowania dobrosąsiedzkich oraz partnerskich stosunków między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską.

Na zaproszenie ze strony Chocimia nie trzeba było długo czekać, dzięki czemu już od połowy września 2019 r. możemy cieszyć się drugim już partnerstwem na Ukrainie (w kwietniu 2019 r. podpisaliśmy deklarację o współpracy z Korcem). 

Umowa jest deklaracją chęci rozwijania współpracy w dziedzinie gospodarki, kultury, sportu, turystyki oraz oświatowej – poprzez wymianę międzynarodową oraz dzielenie się dobrymi praktykami. Współpraca ta ma za zadanie przyczynić się do tworzenia lepszych warunków życia mieszkańców naszych miast.

Rewizyta w Chocimiu, choć wiązała się z pokonaniem ponad tysiąca kilometrów, była wyjątkowa i bardzo udana. Wszystko dlatego, że miejsce i ludzie tam są wyjątkowi.

Chocim to miasto położone w malowniczym zakątku Bukowiny, a jego historia sięga XI wieku. Początkowo była to mała, zbudowana przez wschodnich Słowian drewniana forteca, która chroniła mieszkańców przed najeźdźcami, z czasem stała się znaczącym ośrodkiem handlowym, drewniane mury zastąpiono kamiennymi i dobudowano więcej budowli obronnych. We wrześniu 1621 r. Chocim był miejscem jednego z największych starć w Europie – Bitwy pod Chocimiem. Twierdza przez stulecia przechodziła z rąk do rąk, jego właścicielami byli również polscy królowie. W ciągu XX wieku na terenie twierdzy kręcone były filmy fabularne, w roku 2000 powstał tu rezerwat historyczno-architektoniczny „Zamek w Chocimiu”, natomiast od 21 sierpnia 2007 r. twierdza została wpisana na listę 7 cudów Ukrainy. Dzisiaj Chocim jest jednym z największych miast obwodu czerniowieckiego oraz znaczącym ośrodkiem turystycznym i kulturalnym Bukowiny. 

15. września miasto obchodziło swoje 1017-lecie. Przy tej też okazji przedstawiciele naszego miasta – burmistrz Maciej Żebrowski, radni – Halina Kuch i Piotr Wojtanek oraz dyrektor WCK Maciej Łukaszewicz zaproszeni zostali na podpisanie umowy partnerskiej. Na spotkanie przybyli również Roman Savitsky, sekretarz miasta i Członek Rady Regionalnej w Czerniowcach - Godnyuk Lyubow.

Ukraina to piękny kraj, pełen ludzi twórczych i wrażliwych, ludzi o wielkich sercach, gościnnych. Ukraina to kraj pełen kolorowej tradycji, z racji swojej burzliwej historii – wielokulturowy. Zdecydowanie warty zobaczenia i bliższego poznania. Dzięki podpisanej umowie również społeczność Wałcza będzie miała ku temu sposobność. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Kamieńca Podolskiego, chocimskiego zamku, obchodów święta miasta, a także podpisania umowy partnerskiej. 

Kliknij i obejrzyj relację lokalnej tv ze święta miasta Chocim

Tekst i foto: WRiPM