„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II

W dniu 28 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Wałcz miało miejsce uroczyste pożegnanie Pani Dyrektor Józefy Jasielskiej-Wegner, która kończy wieloletnią pracę w Publicznym Przedszkolu Nr 9 „Bajka” oraz Pana Dyrektora Roberta Tobiasza, który również kończy wieloletnią pracę w jednej z placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Wałcza, tj. w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu. Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski wraz z Zastępcą Agnieszką Łyskawą złożyli serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz owocną pracę. Na dalszą drogę życia przekazali życzenia wielu lat w zdrowiu i radości oraz, by czas wolny od pracy zawodowej pozwolił na realizację wielu planów, zamierzeń i pasji.

Tekst: Alicja Klejdysz, Naczelnik Wydziału Wydziału Edukacji Urzędu Miasta