29 sierpnia to Dzień Straży Miejskiej i Gminnej, który obchodzony jest w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, określającej jej funkcjonowanie.

 Z tej okazji burmistrz miasta Wałcz Maciej Żebrowski, wraz ze swoimi zastępcami - Adamem Biernackim i  Agnieszką Łyskawą oraz Magdaleną Krawczyk – sekretarz miasta, spotkał się z wałeckimi strażnikami miejskimi – Dariuszem Gregorczykiem, Maciejem Wałdochem, Markiem Wiciakiem, Wojciechem Kowalskim i strażniczką – Anną Remiszewską, która dziś dodatkowo awansowała na wyższe stanowisko służbowe.

- W tym dniu proszę przyjąć ode mnie gorące podziękowania, które kieruje do wszystkich wałeckich funkcjonariuszy – mówił Maciej Żebrowski. - Bardzo cenię sobie dotychczasowe działania Straży, koncentrujące się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję za sumienne pełnienie obowiązków służbowych, za rzetelną służbę na rzecz utrzymania porządku publicznego oraz za niesienie pomocy osobom potrzebującym i znajdującym się w niebezpieczeństwie. Jestem pełen szacunku dla strażników miejskich profesjonalnie i sprawnie wykonujących powierzone im zadania. Jednocześnie proszę przyjąć słowa uznania za ofiarną pracę i poświęcenie, z jakim ją wykonujecie. Chciałbym życzyć wszystkim pracownikom Straży Miejskiej wielu sukcesów, satysfakcji płynącej z pełnienia tej jakże trudnej i odpowiedzialnej służby, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.   

 

Tekst i foto: WRiPM