28 czerwca 2019 r. na wałeckiej promenadzie odbyło się święto Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód.

Przed południem w kościele garnizonowym została odprawiona msza święta, którą celebrował ks. ppłk Witold KUREK, po której uczestnicy uroczystości przejechali w rejon uroczystości. Podczas uroczystego Apelu Pododdziałów Brygady, w skład której wchodzą: 100. Batalion Łączności i 104. Batalion Logistyczny z Wałcza, 102. Batalion Ochrony z Bielkowa, Zespół Wsparcia Dowództwa WKP-W ze Szczecina i 610. Batalion Łączności z Prenclau (Niemcy), swą obecnością zaszczycił nas Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. broni Jarosław MIKA. Obok Dowódcy Generalnego na trybunie honorowej stanęli również przedstawiciele obecnego i dawnego dowództwa WKPW, wicewojewoda Marek SUBOCZ, zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jacek CEGIEŁA, władze samorządowe Wałcza i Stargardu oraz przedstawiciele parlamentarzystów, służb mundurowych, szkół i duchowieństwa.


Uroczysty apel był okazją do wręczenia medali, odznak honorowych i listów gratulacyjnych żołnierzom i pracownikom wojska. Szczególne wyróżnienie – medal  „Za zasługi dla obronności kraju” – z rąk Dowódcy Generalnego i Dowódcy Brygady otrzymał pracownik RON 100. Batalionu Łączności Pan Kazimierz Macias, który wychował trzech synów na przykładnych żołnierzy. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, którą rozpoczęła kompania honorowa wystawiona przez kompanię reprezentacyjną Wojsk Lądowych. Po uroczystym apelu przyszedł czas na festyn wojskowy, na którym nie brakowało atrakcji dla dzieci i dorosłych.