Wypłaty stypendium szkolnego za rok szkolny 2018/2019

nastąpią w terminach:

 

Wypłata w kasie Urzędu Miasta:

Nazwiska od A-K 02.07.2019 r. od godz. 1100-1500

Nazwiska od L-Z  03.07.2019 r. od godz. 1100-1500

 

Wypłata na rachunek bankowy nastąpi do 28 czerwca 2019 roku.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji, budynek B Urzędu Miasta, p. 223, tel. 67 258 44 71 w. 68

Informację przygotowała: Julita Kłos, Wydział Edukacji