Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.,

w dniach od 13 do 19 czerwca 2019 r. każdy członek może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, w pokoju nr 114, w godzinach od  730 do 1530.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej lub w nim nie figuruje, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

 

 Burmistrz Miasta Wałcz

 /-/ Maciej Żebrowski