Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Miejskiej Wałcz,

podejmując działania profilaktyczne w ramach Programu „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020”, zorganizował w dniu 07.05.2019 r. spotkania słowno-muzyczne „Nałogi - droga donikąd”.

Wykonawcą autorskiego programu o charakterze profilaktyki uzależnień był „Jacek Dewódzki Band”. Koncerty miały za zadanie zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia okresu dojrzewania: przemoc, narkotyki, dopalacze, alkohol i papierosy.

Wykonawcy koncertu, opowiadając i śpiewając, poruszali problem presji modnych środowisk, starszych kolegów, obecności dilerów i grup przestępczych wokół szkół. Zachęcali osoby w burzliwym wieku dojrzewania do wyboru zdrowego i twórczego życia, wolnego od niszczącego wpływu używek.

W trzech koncertach zorganizowanych w Wałeckim Centrum Kultury udział wzięło ok. 800 uczniów szkół miejskich (klasy VI, VII, VIII i III gimnazjum).

Koncert został zorganizowany ze środków Zespołu Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.