Utwory wielkopostne i pasyjne to duża, piękna i ważna część naszej kultury europejskiej a rozmyślania o cierpieniu, samotności i śmierci przez stulecia były inspiracją do powstania najpiękniejszych dzieł kultury.

 

Cieszymy się bardzo, że i naszymi wałeckimi siłami udało się zrealizować tak piękny wieczór złożony z muzycznych cudów wielkopostnych.

 

Dziękujemy wykonawcom: Zespół "Między nami" pod dyrekcja Marka Giłki, chórowi Concordii Letittae pod dyrekcją Dariusza Izbana, solistkom Marii Madro - wiolonczela, Aleksandra Olejnik - mezzosopran oraz gospodarzowi miejsca i współorganizatorowi Ks. Antoniemu Badurze.

 

foto: mł, tekst: S. Szczepaniak