W wałeckich szkołach drugi dzień egzaminów gimnazjalnych przebiega, podobnie jak pierwszy, bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującymi procedurami.  

Wczoraj uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu z części humanistycznej (j. polski, historia i wos), dziś sprawdzają swoją wiedzę z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, natomiast jutro - 12 kwietnia – z języków obcych.

W egzaminie humanistycznym uczestniczyli wszyscy zgłoszeni do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uczniowie – razem 232.

Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!