Debata, rozprawa sądowa, lekcja WOS-u w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu

Europejska szkoła

Wałecka Szkoła Podstawowa nr 2 od 2005 roku nosi imię ojca Europy - Roberta Schumana. Mottem życiowym patrona było hasło Integracja to nasze wspólne poszukiwanie. Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaproponowały szkole udział w projekcie Europejczyk odczuje, co Parlament zdecyduje.

O projekcie

W ramach przedsięwzięcia i z powodu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, odbyły się lekcje w klasach VII-VIII, symulacja rozprawy sądowej i debata. Projektowi przyświecały następujące cele: zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat Parlamentu Europejskiego, pokazanie uczniom przykładowych tematów, nad którymi dyskutuje się w Parlamencie oraz uświadomienie, że podejmowane w Parlamencie decyzje mogą mieć bezpośredni, konkretny wpływ na nasze życie.

Kto za? A kto przeciw?

Na zajęciach uczniowie szukali argumentów przemawiających za wprowadzeniem ograniczenia używania produktów z plastiku, a także za wprowadzeniem produktów tej samej jakości i o takim samym składzie we wszystkich krajach członkowskich. Uczniowie bardzo mocno podkreślali szkodliwość używania produktów plastikowych dla zdrowia człowieka i całego środowiska. Jeśli chodzi o skład produktów, to ich zdaniem nie powinniśmy być oszukiwani i kupować produktów niższej jakości. Prawdziwym wyzwaniem dla uczniów było znalezienie odpowiednich, ważnych argumentów na dany temat. Najwięcej emocji wzbudziła pierwsza kwestia. To właśnie ona stała się przedmiotem symulacyjnej rozprawy sądowej, która odbyła się w Sądzie Rejonowym w Wałczu. Była to rozprawa z powództwa Stowarzyszenia na Rzecz Czystego Środowiska „EKOLUDZIE” w Wałczu, a skierowana była przeciwko pozwanemu - firmie PLASTIX Sp. z o.o. w Wałczu. Rozprawę poprowadziła p. Alicja Mazurkiewicz. Udział wzięli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta p. Janusz Zaremba oraz pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wałcz p. Kamila Stanisławska, a także uczniowie klas VII i VIII, którzy profesjonalnie odegrali role prezesów obu firm, ich pełnomocników oraz świadków. Rozprawa zakończyła się ugodą sądową – pozwany PLASTIX Sp. z o.o. zobowiązał się wczasie 10 lat przekształcić linię produkcyjną i rozpocząć produkcję z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Rozmawiajmy na argumenty

Kolejnym przedsięwzięciem była zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 2 debata parlamentarna pod tytułem Europejczyk odczuje, co Parlament zdecyduje. Głównym jej celem było zaznajomienie uczestników z pracą Parlamentu Europejskiego, tematami, nad jakimi pochylają się eurodeputowani oraz uświadomienie, jaki wpływ na nasze życie mają  podejmowane przez nich decyzje.

Ważne głosy w dyskusji

Udział w debacie wzięły następujące osoby: Burmistrz Wałcza p. Maciej Żebrowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej p. Anna Krysztofiak, Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury p. Maciej Łukaszewicz, Sędzia Sądu Rejonowego p. Alicja Mazurkiewicz, Podinspektor Wydziału ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wałcz p. Edyta Kosmalska, pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wałcz p. Kamila Stanisławska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego p. Waldemar Rogulski, nauczyciel języka polskiego z tej szkoły – p. Monika Kulikowska wraz z II klasą oraz dyrektor i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – p. Andrzej Łojewski i p. Elżbieta Malingowska. W debacie uczestniczyli także uczniowie wygasającego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wałczu.

Wiedza o otaczającym świecie to podstawa

W debatę wprowadzili nas uczniowie I LO, którzy wyjaśnili, czym jest Parlament Europejski, jaką rolę pełni, a także - jak wyglądają wybory do Europarlamentu. Po wyjaśnieniach rozpoczęła się dyskusja na cztery wyznaczone tematy. Pierwszym z nich było wprowadzenie zakazu wykorzystywania jednorazowych opakowań plastikowych. Swoje zdanie w tym temacie wygłosili zaproszeni goście, a także pozostali uczestnicy. Poruszono również temat wprowadzenia 4-miesięcznego urlopu dla ojców. Uczniowie z I LO i z SP nr 2 przy pomocy wcześniej przygotowanej prezentacji wyjaśnili, w jaki sposób tego typu urlop może przyczynić się do budowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców, a także relacji ojciec – dziecko. Zdania zebranych osób były nieco podzielone. Jedni uważali, że jest to bardzo dobry pomysł, natomiast byli i tacy, dla których projekt ten był nie do przyjęcia. Trzeci temat debaty dotyczył ujednolicenia składu produktów oferowanych konsumentom we wszystkich krajach członkowskich. Przyczyną podjęcia takiej dyskusji był fakt, że dostrzegliśmy wyraźną różnicę pomiędzy artykułami tej samej marki w różnych państwach. Temat okazał się intrygujący, co zaowocowało burzliwą dyskusją. Przed prezentacją ostatniego tematu – zniesienia różnicy czasu w Unii Europejskiej, głos zabrał Dyrektor i nauczyciel geografii SP nr 2 – p. Andrzej Łojewski, dzięki czemu uczestnicy lepiej zrozumieli temat, który bardzo mocno ich podzielił. Podsumowaniem każdego tematu było głosowanie w danej sprawie.

Debata pokazała ważność spraw, którymi zajmuje się Parlament Europejski, była okazją do wymiany opinii.

Każde z przeprowadzonych przedsięwzięć umożliwiło uczniom rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych i formułowania myśli. Pokazało, że głos młodego obywatela również ma znaczenie w społeczeństwie.

Koordynatorem projektu w szkole była p. Małgorzata Parda, która zaprosiła do współpracy p. Marię Ferenc oraz p. Barbarę Frejmut, która w mistrzowski sposób poprowadziła debatę.

 

Źródło/test: Małgorzata Parda