Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działalnie to ma na celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami lub kontrahentami.

Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wykreślić, składając wniosek CEIDG-3, w którym wskazuje datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Natomiast, jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarcza i jego wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Może wskazać przeszłą datę (nawet sprzed kilku lat) zaprzestania wykonywania działalności, która rozumiana jest, jako ostatni dzień jej wykonywania.

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma „zdublowane” (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl.