Od 1 stycznia 2019 rozpoczęła się realizacja projektów rewitalizacyjnych: pn. „Społeczna Rewitalizacja”, “Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw” oraz “Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, w ramach, których planowane jest wsparcie skierowane dla 71 gmin w województwie zachodniopomorskim.

Powyższe projekty realizowany jest przez trzech liderów: tj. Fundację Nauka dla Środowiska, Lider Pojezierza oraz Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Są one kontynuacją podjętych wspólnie działań od 2016 roku w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 Miasto Wałcz także znalazło się na obszarze realizacji projektu.

 Planowane działania to.:

wytypowanie obszarów rewitalizowanych, w których podjęte będą nowe działania projektowe, wytypowanie min. 7 liderów i 6 grup mieszkańców (po 6 osób) z każdej Gminy z terenów objętych rewitalizacją, utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, spotkania animacyjne, organizacja dwóch szkoleń miejscowych i dwóch szkoleń wyjazdowych,

  • Szkolenia wyjazdowe – 2 szkolenia 2 dniowe – zakres: przywództwo lokalne, budowa zespołu, dialog i rozwiązywanie konfliktów, diagnoza środowiskowa, angażowanie społeczeństwa, planowanie i wdrażanie działań dla dobra wspólnego, projekt krok po kroku, zarządzanie ludźmi, komunikacja, orientacja na cel, możliwości lokalne.
  • Szkolenia miejscowe liderów – 2 szkolenia jednodniowe – zakres: język korzyści, projektowanie uniwersalne, wyzwania zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zasobami, komunikacja, projekt krok po kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań.

realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie.

Chcesz wiedzieć więcej? Dowiedz się, jakie obszary w mieście Wałcz zostaną objęte rewitalizacją?

Zostań liderem rewitalizacji!!!

Zapraszamy do lokalnego punktu animacyjnego

 

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

  1. OKULICKIEGO 32

 

GODZINY KONSULTACJI

LUTY  2019

 

21.02.2019r. ( czwartek )        godz. 16:00 – 19:00

25.02.2019r. ( poniedziałek ) godz. 16:00 – 18:00

28.02.2019r. ( czwartek )        godz. 16:00 – 19:00

 

ANIMATOR LOKALNY NA TERENIE MIASTA WAŁCZ :

Anna Gródka