Trzy lata temu rozpoczęła się reforma edukacji  zakładająca całkowitą likwidację szkół gimnazjalnych lub przekształcanie ich w szkoły podstawowe. Dla Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wałczu ten czas okazał sę bardzo trudnym sprawdzianem. Ze wszystkich szkół w mieście tylko Dwójka była w tak niekonfortowej sytuacji. Po szesnastu latach istnienia jako samodzielne gimnazjum przyszedł czas na „Powrót do przeszłości”. W szkole przebudowano infrastrukturę budynku – jedno ze skrzydeł zostało przeznaczone wyłącznie do użytku maluchów. Przemalowano klasy, zakupiono meble, zabawki, sprzęt mulimedialny, pomoce naukowe– niezbędne do edukacji najmłodszych uczniów. Powstały dwie świetlice przeznaczone dla klas pierwszych,  oraz nowy plac zabaw.

W pierwszym roku, po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową, utworzono klasę pierwszą, czwartą i siódmą. W drugim roku pracy – powstały dwie klasy pierwsze i jedna siódma. Za instnieniem szkoły przemawiała wieloletnia historia,  wykształcona kadra pedagogiczna, przestrzeń, jednozmianowy system pracy i życzliwość rodziców, którzy zdecydowali się oddać swoje dzieci do Dwójki.
Wiadomo, że jednym z ważnych elementów świadczących o poziomie nauczania
w szkole jest liczba laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. W tym od lat szkoła jest w czołówce miasta i powiatu.  Tegoroczne wyniki potwierdzają wysoki poziom kształcenia. Uczniowie SP 2 zdobyli 10 kwalifikacji do wojewódzkich finałów konkursów przedmiotowych. Zatem – jak widać –szkoła ma  się dobrze!  Już od 25 lutego 2019 r. rozpoczyna się  nabór na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych , czwartych i siódmych  - Zapraszamy!

Tekst  opracowała: Agata Koteras