22 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu odbyły się, jak co roku, Międzyszkolne Anglojęzyczne Zmagania Recytatorskie. Do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe z: Wałcza, Gostomii, Karsiboru, Szwecji i Witankowa.

Konkurs przeznaczony był dla klas: II, III i IV. W każdej grupie wiekowej szkoły mogły wytypować maksymalnie 2 uczestników, których zadaniem było wyrecytować wybrany wiersz w języku angielskim. Do konkursu przystąpiło 30 osób. Komisja, złożona z losowo wybranych nauczycieli języka angielskiego ze szkół biorących udział w konkursie, wyłoniła uczestników, którzy wykazali się szczególnymi umiejętnościami językowymi i recytatorskimi. Uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, to:

Klasy II
I miejsce – Marcin Białecki z SP nr 4 w Wałczu
II miejsce – Wiktoria Hałas z SP nr 1 w Wałczu
III miejsce – Magdalena Baszczyn z SP nr 5 w Wałczu

Klasy III
I miejsce – Andrzej Jarosz z SP nr 4 w Wałczu
II miejsce –  Patrycja Hamera z SP w Karsiborze
III miejsce – Amelia Dolecka z SP nr 1 w Wałczu

Klasy IV
I miejsce – Borys Dominiak z SP nr 1 w Wałczu
II miejsce – Zofia Śmist z SP nr 4 w Wałczu
III miejsce – Kinga Mazurkiewicz z SP nr 1 w Wałczu

Konkurs, którego organizatorami byli nauczyciele SP nr 1  w Wałczu – p. Agnieszka Stępień, p. Olesia Kurzak, p. Alicja Miler, p. Aniela Ankiewicz oraz p. Wasyl Zacharczuk, odbył się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas oczekiwania  na wyniki konkursu uczennice z klasy VIII zorganizowały uczestnikom gry i zabawy. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.

Opracowanie: Alicja Miler