Z uwagi na żałobę narodową następuje przełożenie koncertu