Burmistrz Miasta Wałcz przypomina o obowiązku złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2019 przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz przez osoby fizyczne będące współposiadaczami nieruchomości wraz z osobą prawną
do dnia 31 stycznia.
Druk deklaracji (DN-1) oraz uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z dnia 21.11.2017 r. do pobrania ze strony internetowej ww.bip.wałcz.pl w zakładce podatki i opłaty – podatek od nieruchomości