Zawód farmaceuty jest niezwykle odpowiedzialny. Przygotowywanie i wydawanie leków to zadanie, które wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia i skupienia.  107 Szpital Wojskowy każdego dnia obsługuje pacjentów nie tylko z miasta Wałcz, ale również z całego powiatu. W Wałczu na chwilę obecną działa 14 aptek, nie mamy jednak apteki, która byłaby czynna całodobowo.

Jak niezwykle istotny jest to temat pokazał ostatni okres świąteczny, gdzie mieszkańcy wielokrotnie apelowali do burmistrza o interwencję w sprawie ustalenia nocnych dyżurów aptek. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz opinii właściwej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Aby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie 14 stycznia br. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Macieja Żebrowskiego z aptekarzami, dyrektorem 107 Szpitala Wojskowego Panem Markiem Kornetem oraz przedstawicielem Starostwa Powiatowego Panem Wojciechem Pastuszakiem.

Aptekarze zgodnie stwierdzili, że z ich punktu widzenia nie ma potrzeby, aby apteki były otwarte całą noc. Klienci korzystają z usług aptek w godzinach nocnych sporadycznie, a zatrudnienie dodatkowych pracowników generuje zbyt duże koszty. Należy wziąć również pod uwagę fakt, iż w mieście działają apteki czynne od godz. 7.00 do godziny 22.00. Zdanie to potwierdził również dyrektor szpitala zapewniając, iż wszystkie osoby, które wymagają natychmiastowego leczenia są przyjmowane na odziały szpitalne lub otrzymują niezbędne leki na miejscu.

Dalszy tok sprawie nada na pewno starostwo powiatowe. Na dzień dzisiejszy udało nam się jedynie wspólnie wypracować spójny system informacji. W każdej aptece, szpitalu oraz na stronie internetowej urzędu pojawią się informacje z godzinami otwarcia poszczególnych aptek w Wałczu oraz aptek całodobowych w Pile. Może nie zapewni to dostępu do wykupienia leków po godz. 22.00 ale zapobiegnie sytuacji w której mieszkańcy jeżdżą od apteki do apteki w nadziei, że jest ona otwarta.
Serdecznie dziękujemy wszystkim aptekarzom za poświęcony czas i liczymy w dalszym ciągu na Państwa wolę współpracy.