Burmistrz Miasta Wałcz  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie na terenie miasta Wałcz.

Pobierz: Zarządzenie Brmistrza wraz z załącznikami