W minioną niedzielę (2 grudnia) w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbyło się spotkanie promujące nowe, muzealne wydawnictwo „Jesteśmy im winni pamięć… spisana historia cmentarza wojennego w Wałczu”, którego autorem jest Marian Wiatr.

O pracach nad książką, wieloletnich poszukiwaniach informacji opowiedział autor, miłośnik wałeckiej historii – Marian Wiatr. W spotkaniu wzięli również udział panowie Gawłowscy z Wrocławia, których ojciec i dziadek, Leopold Gawłowski, pochowany jest na wałeckim cmentarzu. Dla nich ta publikacja ma szczególne znaczenie, bowiem przez wiele lat poszukiwali informacji o swoim przodku.
W publikacji znalazło się kilka tysięcy nazwisk żołnierzy pochowanych na wałeckim cmentarzu, żołnierzy, którzy m.in. zginęli w czasie walk, w wypadkach komunikacyjnych, figurujący jako zaginieni bez wieści, ekshumowani z innych cmentarzy czy miejsc pochówku. To także nazwiska robotników przymusowych, którzy zmarli w Deutsch Krone w latach 1939-1944.Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym żołnierzy wzbogacony został o informacje takie jak data i miejsce urodzenia, czasie i miejscu śmierci, a także o kwaterze i grobie, w którym zostali pochowani.
Wydanie publikacji dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i jest ona dostępna w siedzibie muzeum.

Źródło/tekst: Marlena Jakubczyk, oprac. Wydział RiPM
Zdjęcia: Marlena Jakubczyk, opis zdjęć: Wydział RiPM