Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował na swej stronie internetowej, iż Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.


Alokacja środków w programie wynosi 10 mln zł.

O środki mogą aplikować mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, którzy spełniają warunki regulaminu oraz nie kwalifikują się do Programu „Czyste Powietrze”.

Regulamin naboru oraz dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 października 2018 r. do 28 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania środków, drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, z dopiskiem „Program Pożyczek dla Osób Fizycznych”.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.wfos.szczecin.pl/1759-kolejna-edycja-programu-pozyczek-dla-osob-fizycznych-na-realizacje-inwestycji-z-zakresu-ochrony-powietrza-wod-i-gleby.html