„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Dnia 12 października br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pełen wspomnień i wzruszeń, obchodzili Państwo Franciszka i Zygmunt Klupczyńscy, Janina i Henryk Poreda, Maria i Jan Kuśmierkowie oraz Krystyna i Szczepan Piątkowie.


 Wyrazem uznania wielkiej wartości tego pięknego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. „Medale, które Państwo otrzymują są wyjątkowe - mówiła kierownik USC Ewa Spychalska - to jedyne wyróżnienie, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. Są swoistą nagrodą za to, że wytrwaliście w miłości, że byliście wierni złożonej 50 lat temu przysiędze”. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał zastępca Burmistrza Miasta Wałcz Sławomir Zych, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za to,
że wieloletnim, wspólnym życiem i wzajemnym poszanowaniem dają świadectwo, iż rodzina to najważniejsza wartość w życiu człowieka.
Piątkowej uroczystości towarzyszyła podniosła i serdeczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu pod kierunkiem Pani Bożeny Ledeman-Berdysiak.
Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat".
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.