W związku ze zmianą przepisów prawnych, Rada Miasta dokonała nowego podziału Miasta na okręgi wyborcze (3 okręgi wyborcze 7-mandatowe, poprzednio 21 okręgów 1-mandatowych) oraz podzieliła Miasto na stałe obwody głosowania okręgi, w oparciu o te okręgi.

Podział wprowadzony uchwałami :

- Nr VII/SXLVI/312/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 marca 2018 r., Pobierz

- Nr VII/SL/319/18 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 kwietnia 2018 r. Pobierz

ma zastosowanie do przeprowadzenia najbliższych wyborów samorządowych 2018 r., tj. do Rady Miasta Wałcz, Rady Powiatu w Wałczu, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta Wałcz, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

W celu przypomnienia Państwu, jak przedstawia się podział Miasta na okręgi i w jakich obwodach będziecie Państwo mogli oddać swe głosy, poniżej informujemy, jakie ulice wchodzą w skład okręgów wyborczych oraz obwodów głosowania, a także, gdzie mieszczą się siedziby obwodowych komisji wyborczych:

OKRĘG WYBORCZY Nr 1

Ulice wchodzące w skład okręgu  
3 Maja, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, Aleja Tysiąclecia, Budowlanych, Bydgoska, J. Dąbrowskiego, Dworcowa, Kaszubska, Kolejowa, Janusza Kusocińskiego, Mazowiecka, Nadjeziorna, Parkowa, Emilii Plater, Południowa, Przedmiejka, Robotnicza, Sosnowa, Sportowa, Strefowa, Wojska Polskiego


Podział okręgu wyborczego nr 1 na obwody głosowania:

Numer obwodu głosowania

Ulice w granicach obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Bydgoska, Dworcowa, Kolejowa, Nadjeziorna, Parkowa, Południowa, Wojska Polskiego numery parzyste od 2 do 34, numery nieparzyste od 7 do 41

Zespół Szkół nr 4 - RCKU

ul. Południowa 10a

2

Aleja Tysiąclecia numery od 1 do 7, Budowlanych, Strefowa, Wojska Polskiego numery parzyste od 36 i nieparzyste od 43 do końca

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 54

3

3 Maja, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, Aleja Tysiąclecia numery od 9 do 18, Emilii Plater,
J.Dąbrowskiego, Janusza Kusocińskiego, Kaszubska, Mazowiecka, Przedmiejska, Robotnicza, Sosnowa, Sportowa


Szkoła Podstawowa nr 4

Aleja Tysiąclecia 19

 

lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych

 


OKRĘG WYBORCZY Nr 2

Ulice wchodzące w skład okręgu  
Aleja Aten Wałeckich, Generała Władysława Andersa, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Bukowa, Chłodna, Chmielna, F. Chopina, Dębowa, M. Konopnickiej, Kościuszkowców, Krucza, prof. Antoniego Łowińskiego, A. Mickiewicza, Młynarska, Morzyce, Obrońców Westerplatte, Ogniowa, Ogrodowa, Okrężna, gen. Leopolda Okulickiego, Orla, Osiedle Dolne Miasto, Osiedle Nowe Morzyce, Osiedle Piastowskie, Osiedle Zacisze, Ignacego J. Paderewskiego, Partyzantów, Plac Zesłańców Sybiru, Pocztowa, Pomorska, Poniatowskiego, Macieja Rataja, Sądowa, Szarych Szeregów, Szkolna, Topolowa, Urocza, Wiejska, Wilcza, Wileńska, Wincentego Witosa, Żyzna


Podział okręgu wyborczego nr 2 na obwody głosowania:

Numer obwodu głosowania

Ulice w granicach obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

4

1 Maja, Chełmińska, Ciasna, Gdańska, Piaskowa, Poznańska, Zaułek Chełmiński, Zbożowa

Przedszkole nr 9

ul. Wojska Polskiego 53

5

Kilińszczaków numery od 1 do 53, Królowej Jadwigi, Spokojna, T. Kościuszki, Wronia, Złota

Przedszkole nr 6

Aleja Tysiąclecia 19a

 

lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych

6

Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego, Bracka,     
H. Sienkiewicza, Harcerska, Jasna, Kilińskiego, Kilińszczaków numery od 54 do 72, Kościelna,
ks. Bolesława Domańskiego Kujawska, Miła, Osiedle Olimpijskie, Papieża Jana XXIII, Piastowska, Plac Polski, Plac Wolności, Podgórna, Półwiejska, Rzeczna, S. Staszica, Szczęśliwa, Tęczowa, Wąska, Wybudowanie, Zamiejska, Zamkowa

Wałeckie Centrum

Kultury

Plac Zesłańców Sybiru 3

 

lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych

 

7

Brylantowa, Brzozowa, Bursztynowa, Cechowa,  Chrząstkowo, Drahimska, Klonowa, Kołobrzeska, Krótka,  Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Morska, Nowomiejska, Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Stefana Batorego,  Podleśna, Połczyńska, Pożarna, Północna,  Rzemieślnicza, S. Żeromskiego, Słoneczna, Smolna, Szmaragdowa, Szpitalna, Towarowa, Warzywna, Wierzbowa,  Zielna, Żabia

Środowiskowy Dom

Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami

Psychicznymi

ul. Nowomiejska 4

 

lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych

 


OKRĘG WYBORCZY Nr 3

Ulice wchodzące w skład okręgu  
Aleja Aten Wałeckich, Generała Władysława Andersa, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Bukowa, Chłodna, Chmielna, F. Chopina, Dębowa, M. Konopnickiej, Kościuszkowców, Krucza, prof. Antoniego Łowińskiego, A. Mickiewicza, Młynarska, Morzyce, Obrońców Westerplatte, Ogniowa, Ogrodowa, Okrężna, gen. Leopolda Okulickiego, Orla, Osiedle Dolne Miasto, Osiedle Nowe Morzyce, Osiedle Piastowskie, Osiedle Zacisze, Ignacego J. Paderewskiego, Partyzantów, Plac Zesłańców Sybiru, Pocztowa, Pomorska, Poniatowskiego, Macieja Rataja, Sądowa, Szarych Szeregów, Szkolna, Topolowa, Urocza, Wiejska, Wilcza, Wileńska, Wincentego Witosa, Żyzna


Podział okręgu wyborczego nr 3 na obwody głosowania:

Numer obwodu głosowania

Ulice w granicach obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

8

A. Mickiewicza, Chmielna, gen. Leopolda Okulickiego, Krucza, Ogniowa, Okrężna, Poniatowskiego, Urocza, Wilcza,  Żyzna

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Robotnicza 23

 

lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych

9

Aleja Aten Wałeckich, Bankowa, Bukowa, Chłodna,  Dębowa, F. Chopina, Kościuszkowców, M.Konopnickiej,  Młynarska, Morzyce, Ogrodowa, Orla, Osiedle  Nowe Morzyce, Osiedle Piastowskie, Plac Zesłańców Sybiru, Pocztowa, Pomorska,
prof. Antoniego Łowińskiego, Sądowa, Szkolna, Topolowa, Wileńska

Powiatowe Centrum
Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
ul. Bankowa 13

10

Generała Władysława Andersa, Osiedle Dolne Miasto numery od 6 do 17

Szkoła Podstawowa nr 5

Osiedle Dolne Miasto 14A

 

lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych

11

Batalionów Chłopskich, Ignacego J. Paderewskiego, Macieja Rataja, Obrońców Westerplatte, Osiedle Dolne Miasto numery od 18 do 30, Osiedle Zacisze, Partyzantów, Szarych Szeregów, Wiejska, Wincentego Witosa

Przedszkole nr 8

Osiedle Dolne Miasto 25A

 

Dodatkowo, w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych 2018 zostały utworzone dwa odrębne obwody głosowania:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

12

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu

107 Szpital Wojskowy

z Przychodnią SP ZOZ

ul. Kołobrzeska 44

 

 

13

Dom Pomocy Społecznej w Wałczu

Dom Pomocy Społecznej

ul. Orla 35

Wyborcy, którzy nie mają możliwości oddania głosów w siedzibach lokali wyborczych mają prawo do głosowania korespondencyjnego lub za pośrednictwem pełnomocnika. Z uprawnienia tego mogą skorzystać wyborcy, którzy spełniają poniższe wymogi:

 

Głosowanie korespondencyjnie - wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koszalinie III najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

 

Głosowanie przez pełnomocnika - wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Wałcz najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018r.od godz. 700 do godz. 2100.