11 października 2018 r. odbył się w Wałczu kolejny 12-sty Marsz Życia i Nadziei, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA” we współpracy z Wałeckim Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to współfinansowane było przez Urząd Miasta Wałcz.

Amazonkom w marszu towarzyszyli zaproszeni przedstawiciele władz powiatu wałeckiego, miasta Wałcz i gmin ościennych, młodzież wałeckich szkół, reprezentacje organizacji pozarządowych, przedstawiciele środowisk medycznych oraz członkowie rodzin i przyjaciele. Po uroczystym otwarciu na Placu Wolności zebrani przemaszerowali ulicami miasta w kierunku Wałeckiego Centrum Kultury.
Na placu przed WCK został odśpiewany hymn Amazonek i wypuszczono różowe balony. Drugą część imprezy stanowiło spotkanie w sali widowiskowej WCK, które rozpoczęło się od występu artystycznego uczniów, nauczycieli i pracowników wałeckich szkół.
Celem nadrzędnym marszu jest zawsze  propagowanie  wczesnego wykrywania  raka piersi  oraz samobadanie.
Wszystkim uczestnikom za aktywny udział serdecznie dziękujemy.