W dniu 22.08.2018 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się rozstrzygnięcie Przeglądu Prac Artystów Nieprofesjonalnych.
Na przegląd nadesłanych zostało 70 prac w przeważającej części były to prace malarskie. Komisja konkursowa w składzie Marek Żak i Marta Kawczyńska dokonała analizy prac zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami: poziom i estetyka prac, technika, oryginalność, ogólny wyraz artystyczny.

Po dokonaniu oceny komisja konkursowa stwierdziła bardzo wysoki poziom nadesłanych prac i postanowiła wyróżnić 8 prac.
Jury postanowiło przyznać tytuł „laureata” następującym osobom:
1)Aneta Kaczor
2)Barbara Klimaszewska
3) Izabella Zielińska
4)Alicja Polkiewicz
5) Krzysztofa Czerska
Ponadto przyznało nagrodę „Talent Roku” plus nagrodę finansową w wysokości 500 zł za ciekawe i oryginalne przedstawienie tematu prac użycie własnej techniki podkreślającej temat pracy
Nominację otrzymała Barbara Klimaszewska za obraz „Pajęczyna”
Wszystkie nadesłane prace zostały zaprezentowane podczas wystawy konkursowej w dniu, 22.09.2018 r.
Wystawę można obejrzeć do 27 września br.