W Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu w dniu 13 września  br. odbyła się szczególna uroczystość. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pełen wspomnień i wzruszeń, obchodzili Państwo Maria i Zdzisław Opaluch, Feliksa i Mieczysław Swędrowscy, Helena i Leonard Soroko oraz Teresa i Stanisław Rybińscy.

Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań, wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.

W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie dokonała Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska.
Dostojnym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia  wszelkiej pomyślności oraz kolejnych szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.