6 września br. Miasto Wałcz przystąpiło do programu „Samorząd przyjazny przedsiębiorcom” organizowanego przez Fundusz Pomerania. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Podczas oficjalnego spotkania Burmistrz Miasta Bogusława Towalewska podpisała deklarację przystąpienia Miasta Wałcz do programu „Samorząd przyjazny przedsiębiorcom”  oraz odebrała z rąk  przedstawiciela Funduszu Pomerania, Pana Cezarego Szeligi  certyfikat potwierdzający przystąpienie do projektu.
W okresie objętym Programem zakłada się następujące kierunki działania: likwidowanie barier w dostępie do kapitału, wspieranie projektów inwestycyjnych, wspieranie firm i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki, wspieranie tworzenia nowych firm w regionie. Partnerzy Programu biorą aktywny udział w informowaniu przedsiębiorców o możliwościach wsparcia finansowego oferowanego przez Fundusz Pomerania poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, na których pracownicy Funduszu Pomerania będą informować o możliwościach wsparcia finansowego, a także bezpośrednim przekazywaniu informacji o Funduszu Pomerania na wszelkiego rodzaju spotkaniach gospodarczych oraz zamieszczaniu informacji na swoich stronach internetowych.