„Polsko – Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren – Karlino – Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu” to projekt współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V A.  Obecnie trwają prace przy jego realizacji.


Wałeccy muzealnicy prowadzą archiwalne kwerendy, wyszukując dokumenty i inne źródła historyczne dotyczące Wałcza i Ziemi Wałeckiej.  Zebrane materiały źródłowe wzbogacą muzealne archiwum i będą systematycznie opracowywane, między innymi w celu przygotowania wydawnictw popularnonaukowych oraz wykładów, prezentacji i referatów na konferencje, warsztaty i spotkania organizowane wraz z partnerami projektu, czyli muzeami w Karlinie i w Göhren. 
Jednocześnie prowadzone są przygotowania do stworzenia polsko-niemieckiego słownika przeznaczonego dla muzealników. W to działanie włączają się kolejne muzea polskie i niemieckie.  Inicjatywa stworzenia takiego słownika budzi duże zainteresowanie w muzealnych kręgach, tym bardziej, iż tego typu słownik nie został jeszcze nigdy wydany. Współpraca muzeów o różnej specyfice jest w realizacji tej części projektu bardzo istotna, pozwoli, bowiem na zredagowanie słownika obejmującego zróżnicowane słownictwo.
Kolejnym działaniem w ramach realizowanego projektu jest tworzenie panoram sferycznych i spacerów wirtualnych, które będą prezentowane w ramach Transgranicznego Muzeum Wirtualnego. Właśnie powstały pierwsze materiały dokumentujące wystawy czasowe w wałeckim muzeum. W przyszłości Transgraniczne Muzeum Wirtualne będzie również pozwalało na tworzenie wirtualnych wystaw wspólnych dla partnerów projektu. Oficjalne „otwarcie” tego wirtualnego muzeum, czyli publikacja portalu, planowane jest na przyszły rok. Na razie możemy się pochwalić panoramami sferycznymi, przygotowane z nich wirtualne spacery będą z pewnością ciekawym wspomnieniem wystaw czasowych Muzeum Ziemi Wałeckiej