Święto plonów zawsze miało istotne znaczenie dla każdego gospodarza. Nawet jeżeli gospodarstwo było bardzo małe, całe zboże sprzątano z pola w ciągu jednego dnia. Gospodarz kończąc żniwa wyplatał wianek z kłosów, wkładał go na kosę i tak wracał do domu. Święto dożynkowe jest ukoronowaniem całorocznego trudu i pracy rolników.

Choć roczny cykl prac polowych kończy się przed Adwentem, to po żniwach zawsze następował krótki czas odpoczynku i radosnego świętowania. W ceremonii dożynkowej najważniejszy jest wieniec. Wieniec dożynkowy nazywany bywał plonem, ponieważ symbolizuje wszystkie zebrane plony oraz urodzaj. Symbolem dożynek jest również chleb. W kulturze ludowej chleb to nie tylko symbol pożywienia, ale także dostatku i pomyślności. Szacunek dla chleba jest do dziś nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Uroczystości dożynkowe to nie tylko święto dziękczynienia, lecz również okazja uświadomienia sobie, jak przemienny jest rytm życia, jego zmienność i różnorodność: narodziny i śmierć, koniec zimy i nadejście wiosny, zasiew i zbieranie plonów. Z plonów tych cieszyć się mogą jednak ci, którzy sumiennie wypełniają swe obowiązki. Przysłowie ludowe mówi, że „kto w żniwa próżnował, będzie w zimie biedował”.

Swoje „Święto Plonów” obchodzili 1 września również rolnicy z Powiatu Wałeckiego. W tym roku odbyły się one w Karsiborze. O godzinie 14.00 została odprawiona msza święta dziękczynna w kościele pw. Narodzenia NMP, po której barwny korowód dożynkowy udał się na stadion. Po za dobrą zabawą i jedzeniem dożynki to doskonała okazja do wyróżnienia tych, którzy na co dzień wiele pracy i wysiłku wkładają w rozwój lokalnego rolnictwa.
W tym roku z terenu miasta Wałcz Burmistrz Bogusława Towalewska wyróżniła rolnika Pana Marka Wierciocha.
Serdecznie gratulujemy a wszystkim rolnikom z naszego regionu serdecznie dziękujemy za ogrom czasu i pracy włożony w uprawę ziemi i zbiory.