W dniu wczorajszym, 29 sierpnia Pani Burmistrz Bogusława Towalewska spotkała się z dyrektorami szkół i przedszkoli publicznych. Rozmowy dotyczyły przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia nominacji nowym dyrektorom wałeckich szkół: Pani Violecie Kamińskiej (Szkoła Podstawowa nr. 5), Pani Iwonie Urbanowicz  (Szkoła Podstawowa nr 4), Panu Robertowi Tobiaszowi (Zespół Szkół Miejskich nr 2). Uhonorowano również byłą dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Alinę Typiło, która w tym roku odeszła na emeryturę. Nagrody jubileuszowe odebrali Pani Anna Lasecka, Pan Andrzej Łojewski i Pani Alina Typiło.


Podczas narady dyrektorzy omówili szczegółowo przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego 2018/2019. Już w poniedziałek uczniowie i przedszkolaki będą podziwiać efekty prac remontowych i naprawczych przeprowadzonych w ich placówkach. Wraz z pierwszym dzwonkiem na zajęcia stawi się 2080 uczniów, 559 przedszkolaków oraz 48 dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.

Do klas pierwszych szkół podstawowych zapisano 242 dzieci:

  - do Szkoły Podstawowej nr 1    49 dzieci,
  - do Szkoły Podstawowej nr 2    56 dzieci,
  - do Szkoły Podstawowej nr 4    87 dzieci,
  - do Szkoły Podstawowej nr 5    50 dzieci.

  - Niezmiernie cieszy mnie stabilna sytuacja kadrowa w wałeckich szkołach podstawowych i przedszkolach. Nikt z nauczycieli i pracowników niepedagogicznych nie stracił pracy. Jesteśmy w pełni gotowi na przyjęcie naszych najmłodszych mieszkańców. Wszystkim życzę spokojnej i satysfakcjonującej pracy pełnej sukcesów wychowawczych i naukowych. Niech wasze ambitne plany i przedsięwzięcia edukacyjne zostaną zrealizowane w 100%  - mówiła Bogusława Towalewska podczas spotkania.