25.sierpnia 1 Regionalna Baza Logistyczna obchodziła swoje święto połączone z wręczeniem sztandaru.
Obchody święta rozpoczęły się od Mszy Świętej w Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu, którą celebrował Dziekan Dekanatu IWsp SZ ksiądz płk Zenon Surma wraz z ks. ppłk. Witoldem Kurkiem oraz ks. Antonim Badurą.

Uroczysty apel odbył się na promenadzie nad jeziorem Raduń. W uroczystościach udział wzięli wysokiej rangi dostojni goście siły zbrojnych, duchowieństwa oraz osoby reprezentujące instytucje i urzędy władzy państwowej oraz samorządowej,  a także wszyscy sympatycy wojska.

Podczas swojego święta 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu otrzymała sztandar ufundowany przez Stowarzyszenie Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, na czele którego stanęła Pani Bogusława Towalewska- burmistrz miasta Wałcz oraz starosta powiatu wałeckiego Pan Bogdan Wankiewicz.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy
w księdze pamiątkowej 1 RBLog. Sztandar w imieniu fundatorów sztandaru przekazali rodzice chrzestni na ręce Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Pana gen. dyw. Dariuszowi Łukowskiemu, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał ceremonii wręczenia sztandaru Komendantowi 1 Regionalnej Bazy Logistycznej płk. Cezaremu Balewskiemu.

W dalszej części uroczystego apelu, w ramach obchodów Święta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej, odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych przez Szefa IWSp SZ i Komendanta 1 RBLog oraz przyznanie ryngrafów pamiątkowych.

Po przegrupowaniu pododdziałów w pokazie dynamicznym zaprezentował się pluton rozpoznawczy z 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego, którzy zaprezentowali kilka wybranych elementów walki wręcz oraz sposobów taktycznego zachowania się na polu walki.
Na zakończenie odbyła się defilada kompani honorowej oraz pododdziałów. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa Marynarki Wojennej ze Świnoujścia. Zwieńczeniem był koncert Zespołu Wokalnego Klubu Marynarki Wojennej „RIWIERA” z Gdyni.

Tekst&foto Agata Woźnica