Informujemy Państwa, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej 4, wydaje nowe skierowania do PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – Podprogram 2018 (POPŻ – Podprogram 2018) . Zgodnie z wytycznymi do Programu 2018 produkty żywnościowe mogą otrzymywać osoby posiadające skierowanie z MOPS Wałcz. Progiem dochodowym do uzyskania skierowania jest kwota:

  • DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ – 1.268 zł netto (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc wstecz)
  • DLA OSOBY W RODZINIE  – 1.028 zł netto  (przyjmuje się dochód uzyskany za miesiąc wstecz)

Zainteresowanych otrzymaniem skierowania prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych MOPS Wałcz wg. rejonów (w holu na tablicy informacyjnej znajduje się wykaz ulic rejonów) w godz. 8.00-10.00 oraz 14.00-14.45. Osoba ubiegająca się o skierowanie ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o dochodach ( druk oświadczenia znajduje się w posiadaniu pracowników socjalnych oraz na holu ośrodka – piętro I) oraz posiadania dokumentów świadczących o dochodach osoby/rodziny wykazanych w oświadczeniu.

Skierowanie wydawane jest jednorazowo i tylko na jedną organizację pozarządową, która to będzie dystrybuowała żywność i będzie obowiązywało do końca programu 2018 tj. do 30 czerwca 2019 roku.

Osoby bezdomne otrzymają żywność bez skierowania z mops wałcz składając stosowne oświadczenie bezpośrednio w organizacji dystrybuującej żywność.

Na chwilę obecną skierowania wydane są tylko do organizacji pozarządowej - Caritas św. Antoniego w Wałczu.                                                                                                                                                                                                                         
Terminy wydawania żywności oraz wszelkie informacje dotyczące Programu znajdą Państwo na tablicach informacyjnych MOPS Wałcz oraz stronach internetowych – MOPS Wałcz, Urzędu Miasta Wałcza